Ir izlaista jaunā Phantom 4 RTK firmware versija

  • Time to read less than 1 minute
phantom rtk

Zemāk varat iepazīties ar galvenajām izmaiņām un uzlabojumiem. 

Lidaparātu programmaparatūra: v02.02.0011
Tālvadības pults: v02.02.0014

Jauns
1.Pievienota segmentēšanas funkcija, lai sadalītu lielus kartēšanas apgabalus vairākās misijās.
2.Pievienota augstuma optimizācija ortogonālām darbībām, lai optimizētu lidojuma precizitāti.
3.D-РТК 2 mobīlā stacija High Precision GNSS tagad var tikt izmantota kā RTK roveris.
4.Pievienots Cloud PPK Service, lai nodrošinātu atrašanās vietas augstu precizitāti  ( tikai Eiropai, izņemot Krieviju). 
5.Pievienota datu kopēšanas funkcija uz mobīlo staciju D-РТК 2. Mobīlās stacijas D-РТК 2 pieslēgšana uz datora, lai tieši kopētu PPK datus. 
6. Optimizētas Waypoint darbības. Kad RTK ir ieslēgts un darbojas pareizi, lietotāji var izvēlēties veikt misijas, izmantojot absolūtu augstumu. Lietotāji var izvēlēties, uzsākot misiju, starp absolūto augstumu un relatīvo augstumu.
7. Optimizētais lietotāju interfeis Awareness Terrain režīmam.

Pilnu izmaiņu sarakstu jūs varat apaskatīties linkā: 
https://dl.djicdn.com/downloads/phantom_4_rtk/20190916/Phantom_4_RTK_Release_Notes_en_20190916.pdf